Zubná ambulancia Bratislava - Dental Smile
Úsmev to povie za Vás
Moderná technika, komfort a príjemné prostredie
Individuálny prístup k pacientovi

Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov

Zubná chirurgia

V prípade, že zubný kaz nie je včas a správne ošetrený, infekcia postupne preniká až do dreňovej dutiny (nervu), je nutné ošetrenie koreňových kanálikov. Ošetrenie koreňových kanálikov je potrebné aj v prípade zistenia nálezu zápalového ložiska na koreni zuba, prítomnosti silnej bolestivosti zuba alebo prípravy zuba na protetické ošetrenie. Ošetrenie spočíva v lokalizácii všetkých koreňových kanálikov zuba a určení ich dĺžky pomocou špeciálneho prístroja tzv. apexlokátora. Pri opracovávaní koreňových kanálikov sa používajú nikel-titánové rotačné nástroje s kontrolou torzie, čo znižuje riziko zalomenia koreňového nástroja.

Zubné kazy

Opracovaný koreňový kanálik je následne vydezinfikovaný a hermeticky uzatvorený koreňovou výplňou. Po takomto ošetrení je možné zub ošetriť výplňou, prípadne korunkou bez nutnosti zub extrahovať. Zub s kvalitne ošetrenými koreňovými kanálikmi je plnohodnotnou súčasťou chrupu a môže slúžiť rovnako dlho ako zub vitálny.

Ošetrenia

Dentálna hygiena
Bielenie zubov
Záchovná stomatológia
  Zubná technika
Zubné korunky
Zubné Mostíky
  Endodoncia
Zubné fazety
Zubné Implantáty

facebook

Stránku vytvoril IT Fresh.sk | sitemap | linky
Dental Smile, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava | Zubná ambulancia, Dentálna Hygiena, Bielenie zubov