Zubná ambulancia Bratislava - Dental Smile
Úsmev to povie za Vás
Moderná technika, komfort a príjemné prostredie
Individuálny prístup k pacientovi

Zubné mostíky

Zubný mostík

V prípade straty jedného alebo viacerých zubov je jednou z možností zhotovenie mostíka. Po dôkladnom vyšetrení stavu zostatkových zubov a stanovení ich biologickej kvality, je potrebné obrúsiť zuby susediace s chýbajúcim zubom. Pri strate viacerých zubov je mnohokrát nutné obrúsiť viac ako dva susedné zuby. Ošetrenie sa robí v lokálnej anestézii , je teda bezbolestné. Po obrúsení zubov sa zhotovia odtlačky, na základne ktorých vyhotoví zubný technik náhradu. Počas doby ,kým sa vyhotoví definitívna náhrada, sú obrúsené zuby chránené provizórnym mostíkom.

Stomatologická ambulancia Dental Smile

- Pacient z našej ambulancie odchádza vždy so zubami. Po vyhotovení definitívneho mostíka sa pevne nacementuje na obrúsené zuby.

Ošetrenia

Dentálna hygiena
Bielenie zubov
Záchovná stomatológia
  Zubná technika
Zubné korunky
Zubné Mostíky
  Endodoncia
Zubné fazety
Zubné Implantáty

facebook

Stránku vytvoril IT Fresh.sk | sitemap | linky
Dental Smile, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava | Zubná ambulancia, Dentálna Hygiena, Bielenie zubov